ZÁKLADNÍ ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

  • Celková tělesná voda, bílkovina, minerály, množství tělesného tuku, hmotnost
  • BMI, procento tělesného tuku (PBF), poměr pasu a boků (WHR), úroveň útrobního tuku
  • Segmentální analýza tuků a svalů
  • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
  • Doporučený kalorický příjem za 24 hodin

Cena: 250 Kč

Měření na přístroji InBody nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy v prvním trimestru.