ZÁKLADNÍ ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

 • Celková tělesná voda, bílkovina, minerály, množství tělesného tuku, hmotnost
 • BMI, procento tělesného tuku (PBF), poměr pasu a boků (WHR), úroveň útrobního tuku
 • Segmentální analýza tuků a svalů
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Doporučený kalorický příjem za 24 hodin

Cena: 250 Kč

ROZŠÍŘENÁ ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

 • Množství intracelulární a extracelulární vody (vnitrobuněčná a mimobuněčná voda)
 • Zhodnocení vyvážení těla z pohledu tuků/svalů - horní/spodní část těla, pravá/levá
 • Přehled obvodů těla, obvod svalů levé ruky (bez tuku) - nejlepší indikátor pro hodnocení růstu svalstva
 • Přesné množství útrobního tuku v cm2, celková hmotnost kosterních minerálů
 • Segmentální retence tělesné vody
 • Index retence tělesné vody a tělesné tekutiny, celková hmotnost buněčné vody

Cena: 400 Kč

Měření na přístroji InBody nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy v prvním trimestru.