Ve sportovním prostředí jsem se pohybovala více než 15 let jako aktivní sportovec, i proto jsem nastoupilana Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem vystudovala obor Regenerace a výživa ve sportu. Průběžně navštěvuji odborné přednášky, semináře a kurzy. 

Nyní se více než dva roky se věnuji klientům v soukromé praxi, ve které dbám na komplexní přístup ke zdraví.

Více než tři roky provozuji masáže a měkké techniky v kombinaci s pohybovou terapií. 

Studovala jsem obot Zdravotnické lyceum na střední zdravotnické škole. Aktuálně dokončuji studium na ČVUT, Fakultě biomedicíny, obor Fyzioterapie. V rámci studia docházím na odborné praxe do nemocnic, ambulancí a rehabilitačních ústavů, kde získávám cenné zkušenosti.