Simona více než 3 roky provozuje masáže a měkké techniky v kombinaci s pohybovou terapií.
Studovala obor Zdravotnické lyceum na střední zdravotnické škole. Aktuálně dokončuje studium na ČVUT, Fakultě biomedicíny, obor Fyzioterapie.

V rámci studia dochází na odborné praxe do nemocnic, ambulancí a rehabilitačních ústavů, kde získává cenné zkušenosti.